Đua Top Thử Nghiệm :

Từ 13h ngày 18-04 đến 24h ngày 19-04 16:59'

Đạt TOP 1 đến 5 trong bảng xếp hạng sẽ được quà từ BQT
Nhân vật có ** lần Reset cao nhất
Tính ở Bảng Xếp Hạng - TOP Tất Cả

Top
Phần Thưởng
Lượng
1 80.000 Gcoin 01
2 50.000 Gcoin 01
3 40.000 Gcion 01
4 - 5 20.000 Gcoin 01