Đua Top Thử Nghiệm :

Đạt TOP 1 đến 5 chỉ cần lập lại tên tài khoản là được không cần báo danh
Phần thưởng được trao từ 17:00 đến 23:00 ngày 20/4


Top
Phần Thưởng
Lượng
DongSam 80.000 Gcoin 01
efHiep 50.000 Gcoin 01
Begin 40.000 Gcion 01
Hiep - DW123 20.000 Gcoin 01